Ertaş Barkod ve Etiket Sistemleri

  • Destek
  • Barkod Nereden Alınır ?

Barkod Nereden Alınır ?

EAN kodu Türkiye'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesine bağlı bulunam Milli Mal Numaralama Merkezi tarafından verilmektedir.
EAN-UCC sistemini kullanmak isteyen üretici, ithalatçı, ihracatçı ve dağıtıcı firmalar MMNM'ye başvurarak üye olmak zorundadırlar.
MMNM üye olan firmalara bir EAN-UCC firma numarası verir. Bu numara sadece o firmaya aittir ve onun tarafından kullanılır. 
Üye olmak için gerekli başvuru belgeleri ve ücret bilgileri Milli Mal Numaralama Merkezi’nden öğrenilebilir. 
Türkiye'de uygulanan barkod standardı EAN13 tür ve özellikleri aşağıdaki şekildedir.

Ülke Kodu    Firma Kodu        Ürün Kodu            Kontrol Hanesi

3 hane        4 hane (değişebilir)    5 hane (değişebilir)        1 hane

Örneğin;

869        1234            10205                3


Örnekte de görüldüğü gibi ilk üç hane ülke kodudur. Türkiye'nin ülke kodu 869 dur.
Ülke kodundan sonra gelen 4 hanelik bölüm firma kodu olarak ayrılmıştır.Firma kodu 4 hane olmak zorunda değildir.
Ürün çeşidine göre hane sayısı değişebilir. Bu numara Milli Mal Numaralama Merkezi (MMNM) tarafından
üretici veya satıcı firmalara verilen numaradır. Bu numarayı başka hiç bir firma kullanamaz.
Daha sonra gelen 5 hane üretici firma tarafından ürüne verilen numaradır.Ürün kodu hane sayısıda ürün çeşidine göre artabilir veya azalabilir.
Üretici firma bu beş haneyi istediği gibi kullanabilir. Sadece ilaç sektöründe ilk iki numara sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup
ilacın ambalaj şeklini belirtir (hap, şurup, toz gibi).
5 hanelik ürün kodu, üretici firma tarafından özgürce kullanılabilmesine rağmen kodlar bir kural çerçevesinde verilmelidir.
Son rakam kontrol hanesidir. İlk 12 rakamın doğru okunup okunmadığını kontrol eder. Diğer 12 rakamdan hesaplanır.

Barkod Nereden ve Nasıl Alınır ?

http://www.gs1.tobb.org.tr/

Adresinden Gerekli Olan Evraklar ve Yatırılması Gereken Fiyat Dahil Tüm Sorularınızın Cevabı Bulunmaktadır.